Jouw privacy

Elize van der Plas hecht veel waarde aan de bescherming van jouw privacy en persoonsgegevens. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die jij ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Met deze privacy policy willen we jou op een transparante manier informeren over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit in overeenstemming met de Belgische en Europese regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Deze privacy policy is van toepassing op deze website en op alle relaties tussen mij en mijn (potentiële) klanten en/of zakenpartners. Door deze website te gebruiken en jouw gegevens te verstrekken ga jij uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop in jouw persoonsgegevens zal verzamelen en verwerken.

De verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens is Elize van der Plas, met maatschappelijke zetel te Coppenolstraat 14/101, 2000 te Antwerpen (BE 0542.352.041).

Hoe verzamelen we informatie over jou?

Bij elk van jouw interacties met Elize van der Plas kunnen wij informatie op twee mogelijke manieren verzamelen:

1. Wanneer je de informatie rechtstreeks aan ons verstrekt

Wanneer je je registreert voor de nieuwsbrief, een account aanmaakt op de website, onze producten of diensten koopt of met ons communiceert, kunt je ervoor kiezen om ons vrijwillig bepaalde informatie te verstrekken, bijvoorbeeld door tekstvakken in te vullen of te klikken op actieve knoppen op onze website, zoals ‘Toevoegen aan winkelwagentje’. Al deze informatie vereist een directe actie van jou op dat moment opdat wij deze zouden kunnen ontvangen.

2. Wanneer onze systemen informatie of gegevens verzamelen terwijl  je onze websites gebruikt

Telkens als je een website, een app of een andere internetservice gebruikt, wordt er automatisch bepaalde informatie gecreëerd en geregistreerd door de IT-systemen die nodig zijn om die site, app of dienst te beheren.

Bij het inloggen op de website van Elize van der Plas gebruiken we “cookies” (een klein tekstbestand dat door uw computer wordt verzonden telkens als u onze website bezoekt en dat uniek is voor uw account of uw browser) om het u gemakkelijker te maken om onze website te gebruiken en je winkelervaring bij ons te verbeteren of opdat we loggegevens kunnen opslaan met betrekking tot de pagina’s die je hebt bekeken en de activiteiten die je tijdens je bezoek hebt uitgevoerd. We kunnen bijvoorbeeld cookies gebruiken om uw taalvoorkeuren of andere instellingen op te slaan, zodat u deze niet telkens hoeft in te stellen wanneer u de website bezoekt. Deze cookies kunnen “sessiegebonden” (die blijven bestaan tot jij je browser sluit) of “permanente” cookies (die blijven bestaan tot jouw browser deze verwijdert) zijn. Sommige van de cookies die we gebruiken, zijn rechtstreeks gekoppeld aan aan jouw account (met betrekking tot zaken zoals het e-mailadres dat u ons hebt gegeven), andere cookies zijn dat niet.

Waarvoor gebruiken wij jouw persoonsgegevens?

De door jou meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden:

 • Het verwerken van bestellingen of uitvoering van de afgesloten overeenkomst
 • Het versturen van nieuwbrieven, incl. voor reclame- en/of marketingdoeleinden.  Dit enkel wanneer je jezelf inschreef op onze nieuwsbrief en je e-mail adres achterliet op onze website
 • Het verzamelen van statische gegevens over hoe bezoekers de website https://www.elizevdplas.com gebruiken om de website en dienstverlening te verbeteren.
 • Het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen, hacking van de website en/of fraude gericht tegen Elize van der Plas, haar klanten en medewerkers.

Aan wie worden jouw persoonsgegevens verstrekt?

Jouw persoonlijke gegevens worden uitsluitend aan derden ter beschikking gesteld wanneer zij betrokken zijn bij het uitvoeren van jouw bestelling of overeenkomst met Elize van der Plas.

Uiteraard zijn onze werknemers en de door ons ingeschakelde derden ook verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.

Bescherming van jouw gegevens

Elize van der Plas wil jouw persoonsgegevens beschermen en implementeert de nodige veiligheidsmaatregelen op technisch en organisatorisch vlak om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik en onbevoegde onthulling.

We verzamelen enkel persoonsgegevens die gerechtvaardigd zijn in het kader van onze activiteiten en onze interactie met jou en nemen gepaste veiligheidsmaatregelen om deze gegevens te beschermen.

Let op: Jij bent zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van je login gegevens en het gebruik van je paswoord. Je paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, wij hebben dus geen toegang tot jouw paswoord.

Wat zijn jouw rechten?

Je hebt het recht om op elk moment inzage te hebben in jouw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van uw persoonsgegevens maakt.

Indien je vragen hebt over deze privacy policy kan je ons steeds contacteren via info@elizevdplas.com.

Laatst gewijzigd op 18 maart 2022.


Algemene voorwaarden

Bedrijfsgegevens
Elize van der Plas
Coppenolstraat 14/101 – 2000 Antwerpen
BTW nr: 0542.352.041

Wanneer je een product of dienst bestelt bij Elize van der Plas ga je akkoord met deze Algemene Voorwaarden. We raden je dan ook aan deze even te lezen alvorens te boeken.

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaar je je uitdrukkelijk akkoord met de onderstaande algemene voorwaarden. Deze voorwaarden gelden altijd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk vermeld door Elize van der Plas.

Intellectueel eigendom

De inhoud van deze website – met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden (foto en video) e.d. – zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Elize van der Plas of rechthoudende derden. Wil je dus een foto gebruiken van deze website, vraag hier dan even goedkeuring voor.

Voor onze Facebook pagina geldt dit niet: alle foto’s die op onze Facebookpagina staan mag je vrij gebruiken. Dat vinden we zelfs leuk: delen maar! Vermeld Elize van der Plas en onze website er dan wel bij even bij.

Prijzen

Onze prijzen zijn zoals vermeld op deze website en zijn exclusief BTW. We behouden ons het recht om te allen tijde de prijzen te wijzigen.

Wanneer wij een korting geven of een offerte op maat maken bevestigen wij dit steeds via email. De offertes hebben een beperkte geldigheid, dit wordt steeds vermeld in de offerte.

Acties, kortingen en cadeaubonnen.

 • Iedere actie,- kortingscode, of cadeaubon is gedurende een bepaalde periode geldig. Na vervaldatum kan de actie,- kortings-, of cadeaubon niet meer worden gebruikt
 • Het tegoed van actie,- kortingscodes moet in één keer worden besteed en behoort toe tot 1 persoon (tenzij anders vermeld)
 • Actie,- of kortingscodes, of cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor geld 

Onze diensten

Hier vind je de voorwaarden voor elk van onze diensten terug. Hier beantwoorden we ook vragen over hoe een bestelling en de betalingen verlopen en wat je moet doen als je wilt annuleren.

Online cursus

Wanneer je de online cursus hebt gekocht en betaald via de website ontvang je via email een bevestiging van ons en ben je definitief ingeschreven. Op dat moment zal je ook toegang krijgen tot de online leeromgeving.

Het annuleren van de aankoop van een online cursus is niet mogelijk. Ook indien je ervoor kiest om de cursus in delen te betalen, bv. per maand of kwartaal, is het niet mogelijk de cursus op te zeggen alvorens alle deelbetalingen voldaan zijn.

1-op-1 Coaching

Je inschrijving tot het coachingprogramma of de VIP dag van Elize van der Plas is definitief wanneer de eerste betaling gebeurt is via de door ons gegeven betaallink.

Indien je kiest voor maandelijkse betalingen zal je iedere volgende maand van het coachingprogramma een uitnodiging tot betaling krijgen. Tussentijds afmelden leidt niet tot teruggave of kwijtschelden van de maandelijkse betalingen of terugbetalingen van betaalde bedragen.  

Als klant plan je de coachinggesprekken met Elize van der Plas zelf in haar digitale agenda via de link die je hiervoor ontvangt. Je bent zelf verantwoordelijk om al jouw coachinggesprekken tijdig in te plannen gedurende de looptijd van jouw traject.

Aansprakelijkheid

De wederpartij kan Elize van der Plas niet ter verantwoording roepen, enige schade verhalen op financiële of andere wijze, welke opgelopen werd tijdens, voor of na een online les, coachingporgramma of voortvloeiende uit een andere overeenkomst met Elize van der Plas. De wederpartij dient zichzelf hier voor te verzekeren.

Tot slot

 • De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of advies aan de gebruiker worden beschouwd.
 • De inhoud van de site (links en deze algemene voorwaarden inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Je vind de meest recente versie steeds hier terug.
 • Elize van der Plas geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Toepasselijk recht/Bevoegde rechter

 • Op de tussen Elize van der Plas en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. De eventuele geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien zullen eveneens naar Belgisch recht worden beslecht.
 • Voor geschillen met de consument, geldt dat binnen 1 (één) maand nadat Elize van der Plas aan hem kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de rechter zal worden voorgelegd, de consument kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter.
Elize van der Plas - Fempower coach